Cart 0

Converge Kamen Rider 19 - Saber / Cross-Z or Build Rabbit (Random) / Blade / Kick Hopper / Punch Hopper / Amazon

RM 30.00


106 - Kamen Rider Saber Brave Dragon
107 - Kamen Rider Cross-Z Build Form or Kamen Rider Build Rabbit Dragon From (Random)
108 - Kamen Rider Blade King Form
109 - Kamen Rider Kick Hopper
110 - Kamen Rider Punch Hopper
111 - Kamen Rider Amazon